WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560

Nước mắt người chuyển giới trên hành trình mưu sinh

Nước mắt người chuyển giới trên hành trình mưu sinh
- Người chuyển giới thường có xu hướng bộc lộ giới tính thật từ rất sớm. Bóng Mén (14 tuổi, người chuyển giới nữ) từ bé đã nghĩ mình là một cô gái, ...