WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560

Nỗi niềm của những cô gái "sinh nhầm thân" nổi trôi giữa dòng đời

Nỗi niềm của những cô gái "sinh nhầm thân" nổi trôi giữa dòng đời
Câu chuyện của Đực như chiếc gương soi phản ánh cuộc đời khắc nghiệt của biết bao nhiêu người LGBT ngoài đời thực: bị đánh đập, xúc phạm, ...