WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560

Nhân tướng học: Phẫu thuật thẩm mỹ có ảnh hưởng đến vận mệnh?

Nhân tướng học: Phẫu thuật thẩm mỹ có ảnh hưởng đến vận mệnh?
- Từng có rất nhiều người hỏi tác giả rằng nếu có thể từ tướng mạo nhìn ra phú quý nghèo hèn của một người, vậy phải chăng thông qua phẫu thuật có thể thay đổi vận mệnh? Căn cứ vào vấn đề này, tác giả trả lời như sau: “Có thể cải biến một bộ phận trong ...