WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560

Nhà làm phim quốc tế chung tay thay đổi nhận thức về người LGBT

Nhà làm phim quốc tế chung tay thay đổi nhận thức về người LGBT
- Đây chính là thông điệp mà các nhà làm phim trẻ đang muốn hướng đến nhằm thay đổi nhận thức của cộng đồng về người LGBT. Và trong hành trình ...