WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560

Người LGBT Việt nghĩ gì về phim 'Lô tô'?

Người LGBT Việt nghĩ gì về phim 'Lô tô'?
Chuyện phim cũng là chuyện đời của mình', một người chuyển giới nữ đã chia sẻ với báo Một Thế Giới sau khi xem phim 'Lô Tô'.