WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

Người chuyển giới đầu tiên tại Anh vượt qua kì thi chỉ dành riêng cho phụ nữ

Người chuyển giới đầu tiên tại Anh vượt qua kì thi chỉ dành riêng cho phụ nữ
- Cựu tay đua này đã khiến cư dân mạng cùng những người trong cộng đồng LGBT thán phục, khi trở thành một trong những người học múa ba -lê ...