WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560

Nghĩ con mình LGBT là thiệt thòi… đó là định kiến

Nghĩ con mình LGBT là thiệt thòi… đó là định kiến
- Việc quá ảo tưởng về con, tự cài đặt vào đầu mình những cái suy nghĩ “ấu trĩ” về tương lai của con mình là LGBT chính là cách hủy hoại bản thân và ...