WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560

Mở rộng độ bao phủ chăm sóc người nhiễm HIV

Mở rộng độ bao phủ chăm sóc người nhiễm HIV
- Theo số liệu thống kê của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Long An, sau 23 năm phát hiện ca nhiễm HIV đầu tiên vào tháng 8-1993, đến cuối năm ...