WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560

Mẹ có thói quen này khi mang thai sinh con ra sẽ bị dị tật

Mẹ có thói quen này khi mang thai sinh con ra sẽ bị dị tật
- Mẹ có thói quen này khi mang thai sinh con ra sẽ bị dị tật - hãy từ bỏ ngay kẻo hối không kịp. Nguyên nhân gây dị tật, có hại cho thai nhi. Me co thoi quen nay khi mang thai sinh con ra se bi di tat. Phơi nhiễm các chất phóng xạ, tia X-quang. Thường ...