WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560

Hãy ngưng bia rượu trước khi 7 'tử thần' ung thư gõ cửa

Hãy ngưng bia rượu trước khi 7 'tử thần' ung thư gõ cửa
- Đã có bằng chứng thuyết phục chỉ ra rằng uống rượu gây ung thư, vì thế những ai đam mê nhậu nhẹt hãy dừng lại khi còn chưa muộn. Giáo sư Jennie Connor của Đại học Otago, New Zealand đã đưa ra những bằng chứng thuyết phục cho thấy uống rượu ...