WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560

Dù chưa xuất sắc, nhưng "Lô Tô" đã góp phần xoá đi định kiến về "bóng gió" trong điện ảnh Việt ...

Dù chưa xuất sắc, nhưng "Lô Tô" đã góp phần xoá đi định kiến về "bóng gió" trong điện ảnh Việt ...
- Giới LGBT Việt Nam chưa nhận được sự cởi mở từ xã hội, gia đình thời đó càng thêm ghét bỏ những phim Việt có nhân vật đồng tính, cho rằng đó là ...