WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560

Có gì trong bữa ăn của trẻ em Nhật Bản được coi là chuẩn mực để thế giới học tập?

Có gì trong bữa ăn của trẻ em Nhật Bản được coi là chuẩn mực để thế giới học tập?
- Trẻ em trên toàn thế giới hầu hết đều có bữa ăn trưa tại trường. Tùy từng quốc gia mà người ta lại có chế độ ăn, giờ giấc, thực phẩm khác nhau. Tuy nhiên, bữa ăn trưa của trẻ em Nhật Bản lại được coi như một tiêu chuẩn mà nhiều nước nên học tập.