WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้



Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560

Chuẩn bị phẫu thuật chuyển giới cho trường hợp đầu tiên

Chuẩn bị phẫu thuật chuyển giới cho trường hợp đầu tiên
- Tuy nhiên, những người thuộc cộng đồng LGBT nếu muốn chuyển giới phải trải qua quá trình gian nan phức tạp và buộc phải sử dụng hormone suốt ...