WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560

Cha đẻ của lá cờ LGBT qua đời ở tuổi 65

Cha đẻ của lá cờ LGBT qua đời ở tuổi 65
- Họa sĩ sĩ đến từ San Francisco, Gilbert Baker, được biết đến như người tiên phong ủng hộ cộng đồng LGBT qua việc sáng tác lá cờ 8 màu, đã qua đời ...