WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560

Đạo diễn "Guardians of the Galaxy Vol. 2" hé lộ về khả năng sẽ có một nhân vật đồng tính trong phim

Đạo diễn "Guardians of the Galaxy Vol. 2" hé lộ về khả năng sẽ có một nhân vật đồng tính trong phim
- Nhân vật nào là LGBT cũng vẫn ở trong bức màn bí mật và phải đợi đến phim công chiếu mới biết được. Đây cũng có thể coi như sự đáp trả của ...