WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560

Đại học Trung Quốc cung cấp bộ xét nghiệm HIV qua máy bán hàng tự động

Đại học Trung Quốc cung cấp bộ xét nghiệm HIV qua máy bán hàng tự động
- Đây là một trong những sáng kiến phòng chống HIV của Hiệp hội Kiểm soát và Ngăn ngừa HIV/AIDS và STD (CASAPC). Năm ngoái, hiệp hội đã lắp ...