WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560

Ác mộng phụ nữ chuyển giới

Ác mộng phụ nữ chuyển giới
- Cũng như mọi nam thanh niên 21 tuổi, phụ nữ chuyển giới ở Thái Lan, thường được gọi là kathoey, buộc phải tham dự “ngày tuyển quân” - tổ chức vào tháng 4 hằng năm - mặc dù họ không được xem là nam giới trên thực tế. Bối rối và căng thẳng. Nam giới ...