WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560

5 sai lầm này của mẹ Việt khiến con mãi không cao nổi.

5 sai lầm này của mẹ Việt khiến con mãi không cao nổi.
- Mẹ cho rằng nước xương hầm có rất nhiều canxi và chất bổ dưỡng? Các chuyên gia dinh dưỡng lại không nghĩ như vậy! Giai đoạn chuẩn bị cho tiền dậy thì và dậy thì (độ tuổi 6-12) là giai đoạn cực kỳ quan trọng, trẻ sẽ phát triển chiều cao nhanh chóng và ...