WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560

30% người Việt Nam bị rối loạn tâm thần, 40.000 người tự sát mỗi năm

30% người Việt Nam bị rối loạn tâm thần, 40.000 người tự sát mỗi năm
- Thông tin sẽ được các chuyên gia của Viện Sức khỏe tâm thần Quốc gia chia sẻ tại hội thảo "Vì ngày sức khoẻ thế giới". Mỗi năm số người tự sát do trầm cảm từ 36.000-40.000 người. Gia tăng bệnh trầm cảm. Theo Thạc sĩ Nguyễn Doãn Phương - Viện ...