WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560

Vài thay đổi đơn giản giúp giảm nguy cơ đái tháo đường

Vài thay đổi đơn giản giúp giảm nguy cơ đái tháo đường
- Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) ước tính có 57 triệu người ở Hoa Kỳ đang nằm trong nhóm tiền đái tháo đường. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) ước tính có 57 triệu người ở Hoa Kỳ đang nằm ..