WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้



Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560

Uống rượu tự nấu - thói quen khó bỏ

Uống rượu tự nấu - thói quen khó bỏ
- VTV.vn - Không hiếm những trường hợp biết rượu tự nấu là không an toàn, nhưng điều đáng nói là việc uống rượu tự nấu đã trở thành một thói quen khó bỏ. Ngộ độc rượu chứa methanol: Hậu quả sẽ rất dài... Báo động tình trạng ngộ độc rượu chứa ...