WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้



Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560

Đừng làm mất đi nguồn dinh dưỡng quý giá của trẻ

Đừng làm mất đi nguồn dinh dưỡng quý giá của trẻ
- Từ ngàn đời nay, đẻ con và nuôi con bằng sữa là thiên chức của biết bao bà mẹ. Còn gì hạnh phúc hơn khi được ôm con trong tay, ngắm nhìn những đường nét trên khuôn mặt để hình dung ra người cha đứa trẻ, để nghĩ đến lúc được dõi theo từng bước ...