WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560

Tràn lan video yêu đồng tính bị cường điệu hoá, cộng đồng LGBT trở nên méo mó'

Tràn lan video yêu đồng tính bị cường điệu hoá, cộng đồng LGBT trở nên méo mó'
- Cộng đồng LGBT (những người đồng tính, song tính, chuyển giới) không xấu, họ không thể lựa chọn giới tính và xu hướng tình dục của mình. Chỉ có ...