WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560

Thị trưởng Indonesia bị chỉ trích vì nghi ngờ nữ minh tinh Thái Lan là đàn ông

Thị trưởng Indonesia bị chỉ trích vì nghi ngờ nữ minh tinh Thái Lan là đàn ông
- Năm ngoái, khi phong trào bảo vệ LGBT diễn ra khắp đất nước Indonesia, lực lượng Mặt trận Bảo vệ Hồi giáo nước này được phép đột kích nhà dân ...