WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560

Sách giáo dục giới tính trẻ em ở Trung Quốc bị ví với tranh khiêu dâm

Sách giáo dục giới tính trẻ em ở Trung Quốc bị ví với tranh khiêu dâm
- Các cộng đồng LGBT Trung Quốc cũng bày tỏ sự ủng hộ nhiệt tình với nội dung tiến bộ của sách. Trước nhiều tranh cãi, nhà xuất bản Đại học Sư ...