WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560

Phụ huynh Trung Quốc sốc vì sách giáo khoa giới tính cho trẻ em

Phụ huynh Trung Quốc sốc vì sách giáo khoa giới tính cho trẻ em
- Ở một số quốc gia, kết hôn đồng giới được pháp luật công nhận. Những người có xu hướng tính dục khác không chỉ được kết hôn mà còn có quyền ...