WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560

Phụ huynh tá hỏa với bộ sách giáo dục giới tính mới ở Trung Quốc

Phụ huynh tá hỏa với bộ sách giáo dục giới tính mới ở Trung Quốc
- Bộ sách giáo khoa cũng đề cập đến vấn đề xu hướng giới tính và cộng đồng LGBT hiện nay, và dạy cho trẻ nhỏ biết mỗi người đều có quyền sống ...