WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560

Ô nhiễm giết 1,7 triệu trẻ em mỗi năm

Ô nhiễm giết 1,7 triệu trẻ em mỗi năm
-  Ô nhiễm môi trường và tình trạng thiếu vệ sinh đã dẫn đến các căn bệnh chết người như sốt rét và viêm phổi, cướp đi sinh mạng của 1,7 triệu trẻ em mỗi năm, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO).