WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

Người LGBT Việt nghĩ gì về phim 'Lô tô'?

Người LGBT Việt nghĩ gì về phim 'Lô tô'?
- Chuyện phim cũng là chuyện đời của mình', một người chuyển giới nữ đã chia sẻ với báo Một Thế Giới sau khi xem phim 'Lô Tô'.