WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560

Người chuyển giới ở Nhật Bản, họ muốn được coi là những người bệnh!

Người chuyển giới ở Nhật Bản, họ muốn được coi là những người bệnh!
- Suốt nhiều thập kỷ qua, cộng đồng LGBT nói chung và cộng đồng người chuyển giới nói riêng, với sự đồng hành của các nhà hoạt động xã hội và làn ...