วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560

Năm nguyên nhân để cần quan hệ tình dục hàng ngày

Năm nguyên nhân để cần quan hệ tình dục hàng ngày
- Dân trí Một nhóm các nhà khoa học tuyên bố rằng trong tất cả các trường hợp mọi người không nên từ chối quan hệ tình dục, ít nhất bởi nó có lợi đối với sức khỏe. Hơn nữa, cần duy trì cuộc sống thân mật hàng ngày. Lý do đầu tiên cho điều này — quan hệ ...