WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560

Muốn làm tốt công việc, hãy "yêu" nhiều hơn

Muốn làm tốt công việc, hãy "yêu" nhiều hơn
- Kết quả cho thấy những người gần gũi bạn đời của họ ở nhà vào đêm hôm trước sẽ thể hiện tốt hơn trong công việc vào ngày hôm sau, so với những người đêm trước không có hoạt động tình dục. Những người này đến chỗ làm trong tâm trạng vui vẻ hơn, đạt nhiều thành công hơn, đắm mình vào công việc nhiều hơn và thấy yêu thích công việc hơn - GS. Keith Leavitt, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết. "Chúng tôi vẫn đùa rằng những người này đang mang theo cả mùa Xuân theo mỗi bước đi của họ nhưng hóa ra là đúng đấy và cần phải chú ý điều này", Keith Leavitt nói, "Duy trì một mối quan hệ khỏe mạnh bao gồm cả đời sống tình dục lành mạnh sẽ giúp các nhân viên hạnh phúc và gắn mình vào công việc nhiều hơn. Điều này có lợi cho cả nhân công và tổ chức mà họ đang làm việc".
Đây cũng có thể là kết quả của việc bạn có thời