WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560

Làm sao để có phác đồ chính xác cho từng bệnh nhân ung thư?

Làm sao để có phác đồ chính xác cho từng bệnh nhân ung thư?
- Thưa TS Liêm, chúng tôi theo dõi những bài viết về anh. Cảm phục và kính trọng anh. Thưa anh, làm sao để có phác đồ điều trị ung thư chính xác cho từng người? Cá nhân tôi cảm nhận khả năng điều trị ung thư của từng bệnh viện khác nhau? Điều trị đúng ...