WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560

Không sinh con chẳng những tăng nguy cơ ung thư vú mà còn nhiều bệnh khác

Không sinh con chẳng những tăng nguy cơ ung thư vú mà còn nhiều bệnh khác
- Theo các bác sĩ, những người không sinh con, sinh con đầu lòng muộn là nhóm đối tượng không chỉ có nguy cơ cao mắc ung thư vú, mà còn nhiều bệnh ung thư khác. Không sinh con, sinh con muộn không chỉ làm tăng nguy cơ ung thư vú. Không sinh con ...