WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560

Không phải 30 hay 40 mà ngay từ tuổi 20 da bạn đã bắt đầu lão hóa rồi đấy!

Không phải 30 hay 40 mà ngay từ tuổi 20 da bạn đã bắt đầu lão hóa rồi đấy!
- Bạn có biết bước sang tuổi 20 là da chúng ta đã bắt đầu lão hóa rồi, chỉ có điều những dấu hiệu lão hóa chưa xuất hiện rõ thôi. Các cô gái tuổi 20 vẫn thường cho rằng 30 -40 tuổi da mới bắt đầu lão hóa. Và đến lúc đó họ mới phải quan tâm đến những sản ...