WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560

Hồ bơi công cộng chứa tới 75 lít nước tiểu

Hồ bơi công cộng chứa tới 75 lít nước tiểu
- Các nhà khoa học tại Canada đã thực hiện nghiên cứu về nồng độ nước tiểu trong các bể bơi công cộng và kết quả khiến họ rất ngạc nhiên. Theo Reuters, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Alberta đã phát triển thử nghiệm đo lượng nước tiểu của hơn 250 ...