WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560

Hãng Disney lần đầu khắc họa một nhân vật đồng tính trên phim

Hãng Disney lần đầu khắc họa một nhân vật đồng tính trên phim
- Cộng đồng LGBT hân hoan khi Disney lần đầu tiên thừa nhận sự tồn tại của họ qua một nhân vật trong phim. Tuy nhiên, chính nhân vật đồng tính này ...