WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้



Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560

Dù đã gần 91 tuổi, Nữ hoàng Elizabeth vẫn khỏe mạnh và cưỡi ngựa thong dong bên sông Thames

Dù đã gần 91 tuổi, Nữ hoàng Elizabeth vẫn khỏe mạnh và cưỡi ngựa thong dong bên sông Thames
- Ở cái tuổi ngoài 90, duy trì được cơ thể khỏe mạnh và sức khỏe dồi dào xem chừng không phải việc đơn giản. Tuy nhiên, Nữ hoàng Anh Elizabeth thậm chí còn có thể cưỡi ngựa, thong dong tản bộ trong công viên. Mới đây, khi những hình ảnh nữ hoàng Elizabeth cưỡi ngựa dọc theo bờ sông Thames, gần lâu đài Windsor, xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều người cũng thấy yên tâm vì có vẻ sức khỏe nữ hoàng vẫn rất tốt. Dù sẽ bước sang tuổi 91 vào tháng tới, nữ hoàng Anh vẫn duy trì môn thể thao yêu thích từ hồi trẻ của mình.