WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560

Có thể phát hiện ung thư sớm hơn

Có thể phát hiện ung thư sớm hơn
-  Phòng thí nghiệm thu nhỏ bằng kích thước của một con chip trên đầu ngón tay sẽ là tương lai của chẩn đoán ung thư trong 5 năm tới. Có thể phát hiện ung thư sớm hơn. Phòng thí nghiệm gói gọn trong một con chip. Những bệnh lý như ung thư đều ...