WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560

Chuyện cấy máy tính vào não người sẽ không còn xa vời

Chuyện cấy máy tính vào não người sẽ không còn xa vời
- Theo các chuyên gia Google, tới năm 2029 con người sẽ mạnh hơn, thông minh hơn và gợi cảm hơn, khi máy móc bắt đầu có thể được cấy vào não bộ. 2029 con người sẽ biến thành siêu nhân nhờ hệ thống máy móc trong não bộ. Tờ Daily Mail của Anh ...