WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560

Chàng trai chuyển giới từng bị bạn bè 'đòi kiểm tra' là trai hay gái

Chàng trai chuyển giới từng bị bạn bè 'đòi kiểm tra' là trai hay gái
- Nguyễn Bằng Giang đã để lại những dấu ấn trong hành trình vận động quyền LGBT. Trong sâu thẳm con người chàng trai trẻ này là khát ...