WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560

Bệnh nhân chạy thận nhân tạo do béo phì ngày càng gia tăng

Bệnh nhân chạy thận nhân tạo do béo phì ngày càng gia tăng
- Năm 2016, tỷ lệ bệnh nhân phải chạy thận nhân tạo do biến chứng đái tháo đường có liên quan đến thừa cân,béo phì đã lên tới 14%; trong khi năm 2008, con số này chỉ vào khoảng 8%. Điều trị cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo do biến chứng đái tháo ...