WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560

Bang Georgia sẽ bị Marvel và Disney quay lưng nếu chống LGBT

Bang Georgia sẽ bị Marvel và Disney quay lưng nếu chống LGBT
- Bang Georgia đứng trước nguy cơ mất mối làm ăn lớn với Marvel và Disney nếu hợp pháp hóa quyền phân biệt đối xử với cộng đồng LGBT. Nổi tiếng ...