WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560

4 lí do người đồng tính nam nên đi xem 'Hot boy nổi loạn 2'

4 lí do người đồng tính nam nên đi xem 'Hot boy nổi loạn 2'
- Kể từ Hot boy nổi loạn, điện ảnh Việt đã xuất hiện thêm không ít những bộ phim thuộc chủ đề LGBT. Đáng tiếc, hầu hết trong số đó đều bị chê bai ...