WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560

15 năm 'tìm lại mình' và hành trình khởi nghiệp với quán cafe dành cho cộng đồng LGBT

15 năm 'tìm lại mình' và hành trình khởi nghiệp với quán cafe dành cho cộng đồng LGBT
- Từ những khó khăn của chính mình khi come-out, 9X chuyển giới Vũ Hải Anh đã xây dựng quán café dành cho LGBT, trở thành 'ngôi nhà chung' của ...