WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560

11 loại ung thư liên quan đến béo phì

11 loại ung thư liên quan đến béo phì
- Các nhà nghiên cứu cho rằng béo phì đóng vai trò quan trọng trong việc gia tăng nguy cơ mắc ung thư, chỉ sau việc hút thuốc lá. Béo phì có thể dẫn đến nhiều nguy hiểm cho sức khỏe con người. Ảnh: Shutterstock/Kurhan. Các nhà nghiên cứu đến từ trường ...