WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Vấn nạn ép rượu, bia vẫn còn tồn tại

Vấn nạn ép rượu, bia vẫn còn tồn tại
-  Ai cũng hiểu uống nhiều rượu hậu quả thế nào nhưng văn hóa ép rượu vẫn tồn tại. Trung Quốc: Cô gái tử vong vì bị ép uống nhiều rượu tại đám cưới · Vấn nạn ép rượu góc nhìn của Táo Xã hội Chí Trung · Vấn nạn ép rượu, bia trên bàn nhậu: Cần ...