WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Đồ uống của Coca Cola đang bị kiện nguy hiểm với sức khỏe con người giống như thuốc lá

Đồ uống của Coca Cola đang bị kiện nguy hiểm với sức khỏe con người giống như thuốc lá
- Trong một đơn kiện lên tòa án, Tổ chức phi lợi nhuận Praxis Project cho rằng đồ uống mang nhãn hiệu Coca Cola nguy hiểm tới sức khỏe con người không thua gì thuốc lá. Nếu bạn biết uống Coca sẽ xảy ra phản ứng này, bạn còn muốn uống nữa không?