WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Nữ sinh phải bỏ học vì bị kỳ thị là người đồng tính

Nữ sinh phải bỏ học vì bị kỳ thị là người đồng tính
- Trong cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới), thì nhóm đồng tính nữ dường như ít xuất hiện. Những năm gần đây, khi xã hội cởi mở ...

Follow by Email