WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Nguy cơ Alzheimer khi ngủ nhiều hơn số giờ này

Nguy cơ Alzheimer khi ngủ nhiều hơn số giờ này
- Dân trí Các nhà khoa học thấy rằng những người không muốn dậy khỏi giường hoặc thường ngủ quá số giờ sau dễ phát triển bệnh não hơn. Nghiên cứu công bố trên tạp chí Neurology đặt ra câu hỏi về sự nguy hiểm của việc ngủ quá nhiều. Những phát ...